(Ιστορίες της Κίνας)

Το μεγάλο κανάλι Πεκίνο-Χαγκτζόου είναι το μακρύτερο κανάλι του κόσμου. Από το Πεκίνο έως το Χαγκτζόου, έχει μήκος 1749 χιλιόμετρα. Όπως το Σινικό Τοίχος, το μεγάλο κανάλι Πεκίνο-Χαγκτζόου είναι ένα πολύ γνωστό τεχνικό έργο της αρχαίας Κίνας.
Πριν πάνω από 1500 χρόνια, οι κινέζοι άρχισαν να σκάβουν αυτό το κανάλι. Ο αυτοκράτορας εκείνου του καιρού, ο Σούι Γιάνγκ-ντι και τις τρεις φορές που πήγε στα νότια του ποταμού Γιαγκτσέ, πήγε με πλοίο από αυτό το κανάλι. Επιπλέον, έδωσε την άδεια στους κατοίκους να καλλιεργήσουν και στις δύο όχθες του καναλιού ιτιές. Επειδή το επώνυμο του Σούι Γιάνγκ-ντι ήταν «Γιάνγκ», ο κόσμος ονόμαζε αυτό το είδος της ιτιάς «Ιτιά-Γιάνγκ».
Τα μεγάλα ποτάμια της Κίνας, π.χ. ο Γιαγκτσέ, ο Κίτρινος ποταμός, όλα τους έχουν κατεύθυνση από τη δύση στην ανατολή. Μόνο το μεγάλο κανάλι Πεκίνο-Χαγκτζόου έχει κατεύθυνση από το νότο στο βορρά, συνδέοντας αυτά τα σημαντικά ποτάμια. Στην αρχαιότητα υπήρχαν πολλά πλοία που έπλεαν στο κανάλι από το νότο στο βορά. Το Γιανγκτζόου ήταν το μέρος όπου ο Γιαγκτσέ ενωνόταν με το κανάλι. Εκείνη την εποχή το Γιανγκτζόου ήταν μια παρά πολύ ζωντανή πόλη. Αργότερα, επειδή ο βορράς είχε λίγες βροχές, το βόριο τμήμα του καναλιού δεν ήταν πλεύσιμο. Μόνο στο νότιο τμήμα του καναλιού μπορούσαν να πλεύσουν τα πλοία.
Ο βορράς της Κίνας δεν έχει μεγάλα ποτάμια και το νερό είναι ελάχιστο. Όμως στο νότο τα ποτάμια είναι σχετικά πολλά και το νερό επίσης πολύ. Μετά από πολύχρονη έρευνα, η κυβέρνηση σχεδίασε την εκτροπή ενός μέρους των υδάτων του Γιαγκτσέ, μέσω του καναλιού, για την μεταφορά νερού στο βορά. Αυτό ονομάστηκε  «Μεταφορά νερού Νότος-Βοράς» (南水北调工程/ Nánshuǐ Běidiào Gōngchéng). Αν και αυτό είναι ένα μέρος του έργου «Μεταφορά νερού Νότος-Βοράς», όμως η βελτίωση των συνθηκών ζωής των ανθρώπων του βορά θα είναι πολύ σημαντική.
Σήμερα το μέρος του καναλιού Πεκίνο-Χαγκτζόου, στην περιοχή του Πεκίνου είναι πλεύσιμο και ο κόσμος μπορεί πάλι να δει την θέα αυτού το αρχαίου καναλιού. Όταν το μεγάλο κανάλι Πεκίνο-Χαγκτζόου γίνει πάλι πλεύσιμο, τότε ο κόσμος θα μπορεί να ταξιδεύει πηγαίνοντας με πλοίο από το Πεκίνο στο Χαγκτζόου. Θα βλέπει τη θέα στις δύο όχθες του καναλιού, θα έρχεται σε επαφή με τον αρχαίο αλλά και σύγχρονο πολιτισμό. Αυτό θα είναι κάτι υπέροχο!!!

(από το βιβλίο New Practical Chinese Reader 3/ 新实用汉语课本3. Απόδοση Δημήτρης Μπάμπας)