"Οι λαοί του κόσμου αγαπούν τον Πρόεδρο Μάο"

Μια σειρά προπαγανδιστικών αφισών των μέσων της δεκαετίας του 70 με τον τίτλο "Οι λαοί του κόσμου αγαπούν τον Πρόεδρο Μάο". Χαρτοκοπτική.

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10